Hjemmeside » dyr » Whale Shark Fact # 6 Whale Sharks Gi fødsel til Live Young

    Whale Shark Fact # 6 Whale Sharks Gi fødsel til Live Young

    Det er fortsatt mye vi ikke vet om hvordan og hvor hvalhaier gir fødsel. Det var ikke før 1995 at vi selv visste om de lå egg eller fødte å leve ung. Det var i det året at en gravid kvinne ble harpooned, noe som ga forskere muligheten til å undersøke. En obduksjon viste at de er ovoviviparous, noe som betyr at befruktede egg er holdt i et hulrom i kroppen før de klekkes. Prøven som ble obduksjon inneholdt rundt 300 embryoer.

    Selv om vi lite eller ingenting vet om deres avlsvaner, er det bevis på at befruktning ikke skjer på en gang. I stedet ser det ut som om en kvinne vil beholde en mannens sæd i lengre tid. I løpet av denne tiden er hun i stand til å bruke sæden til å produsere en strøm av befruktede egg, som produserer valper i flere batcher. Det er fortsatt mye å lære, men fra det vi vet, ser det ut til å være en fascinerende avlssyklus.