Hjemmeside » Helse » Vitamin D3 Benefit # 2 Heart Healthy Effects

    Vitamin D3 Benefit # 2 Heart Healthy Effects

    Mange studier har funnet at vitamin D3 har positive effekter på hjertet. I Framingham Heart Study var pasienter med lave nivåer av vitamin D3 60% mer sannsynlig å bli diagnostisert med hjertesykdom sammenlignet med personer med høye nivåer. I tillegg kan blodtrykk og puls trykk være knyttet til vitamin D3 nivåer. I National Health and Nutrition Examination Survey hadde personer med lavere D-vitamin høyere nivåer av systolisk blodtrykk (2). Dessuten har hypertensjon vært knyttet til lavere nivåer av vitamin D3 i deltakere i det tyske nasjonale intervju- og undersøkelsesundersøkelsen [^ 2].

    [^ 2]: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3356951/#ref72