Hjemmeside » Helse » Vitamin D3 Benefit # 4 Beskyttelse av Bone Health

    Vitamin D3 Benefit # 4 Beskyttelse av Bone Health

    Det er mest kjent at vitamin D3 hjelper til med absorpsjon av kalsium til beinene. Men vitamin D3 spiller også en rolle i muskel koordinering for å beskytte oss mot fall og brudd. Vitamin D3 finnes i hurtigstrengende muskelfibre, som er de første som reagerer for å forhindre fall. I flere studier øker sjansen for fraksjoner og faller har vært knyttet til utilstrekkelig konsentrasjon av vitamin D3. I en brøkfrekvensforsøk ble personer gitt tilskudd av vitamin D3, og resultatene viste reduksjon med 20% av hofte- og nonspinale brudd. I tillegg har en studie utført ved Tufts University funnet at redusert risiko for faller økte med høyere nivåer av vitamin D3.

    [^ 4]: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4776554/