Hjemmeside » Helse » Vitamin D3 fordel # 5 senke blodsukker

    Vitamin D3 fordel # 5 senke blodsukker

    Vitamin D3 har vært knyttet til den langsommere økningen i fastende plasmaglukosenivåer. I en studie utført på diabetespersoner av type 2, 65 år og eldre, ble det gitt tilskudd av vitamin D3 over en 3-års periode, hadde en langsommere økning i fastende plasmaglukose. Dette kan ha en positiv effekt på å kontrollere blodsukkeret for type 2 diabetes. I en annen studie utført av Forougj, Maghsoudi og Askari, fikk type 2 diabetespersoner tilskudd av vitamin D3. Resultater funnet reduserte nivåer av insulinresistens hos individer. Disse funnene er signifikante ved hjelp av blodsukker i diabetiker og diabetiker [^ 4].

    [^ 4]: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4776554/