Hjemmeside » Helse » Vitiligo Årsak # 4 Kjemisk eksponering

    Vitiligo Årsak # 4 Kjemisk eksponering

    Det er så mange problemer som kan oppstå ved kjemisk eksponering at det ikke er fornuftig å notere dem alle. Så mange av de radioaktive industrielle forbindelsene vi bruker kan være katastrofale hvis de kommer i kontakt med huden.

    Forskere har selv begynt å se en sammenheng mellom strålingforgiftning og vitiligo. Dette betyr ikke bare stråling fra atomeksplosjoner, heller. Strålingforgiftning kan forekomme fra ekstreme doser mikrobølgeenergi og til og med fra mobiltelefoner. For ikke å nevne at hvis du jobber i et hvilket som helst område som behandler kjernefysisk eller radioaktivt avfall, er du mye mer sannsynlig å utvikle symptomer på strålingforgiftning. Noen pasienter har rapportert at de utviklet vitiligo etter å ha blitt utsatt for farlige kjemikalier.