Hjemmeside » Helse » West Nile Virus Symptom # 10 Lammelse

    West Nile Virus Symptom # 10 Lammelse

    West Nile virus kan føre til en type lammelse kjent som akutt slap lammelse. Det er et sjeldent symptom på West Nile-virus som etterligner polio og kan føre til døden. Lammelse kan påvirke musklene i en eller flere av pasientens lemmer. Lammelse på grunn av West Nile-virus er imidlertid ikke nødvendigvis permanent, og det fører heller ikke til døden.

    Det er kritisk at du ikke ignorerer symptomer på West Nile-virus som går utover en influensalignende tilstand. Kontakt lege slik at du kan få testet og motta behandling. På denne måten kan tilstanden styres før den utvikles til lammelse eller død.