Hjemmeside » Helse » West Nile Virus Symptom # 5 Disorientation

    West Nile Virus Symptom # 5 Disorientation

    Det er vanlig for West Nile-virus å forårsake desorientering. Betennelse i hjernen fører til nedsatt kognitiv funksjon, redusert responsivitet og søvnighet. Disorientasjon, forvirring og delirium kan følge. Når offeret sovner, kan det være vanskelig å vekke dem opp. Betennelsen i hjernen kan ha langvarige effekter, selv om alvorlighetsgraden avhenger av den enkelte pasienten.

    Hvis hevelsen i hjernen fortsetter, kan pasienten gå inn i koma. Det er imidlertid verdt å merke seg at bare ca 1 prosent av West Nile-virusofrene får symptomer så alvorlige som dette.