Hjemmeside » Helse » Whiplash Symptom # 10 Følelsesproblemer

    Whiplash Symptom # 10 Følelsesproblemer

    Følelsesmessige problemer som irritabilitet, angst og depresjon kan være symptomer på whiplash. Disse symptomene kan oppstå som følge av posttraumatisk stress etter hendelsene som fører til whiplashskader. Stress kan også skyldes problemer som oppstår etter ulykken, inkludert medisinske regninger, manglende evne til å tjene, rettssaker og lignende skader i kjære.

    Hvis en person med whiplashskader veies ned av slike problemer, kan han oppleve emosjonelle endringer som ekstrem tristhet, bekymring, dårlig konsentrasjon og depresjon. Disse endringene kan føre til symptomer som søvnforstyrrelser og sosial tilbaketrekking eller til og med depresjon og selvmordstendenser.