Hjemmeside » Helse » White Tongue Årsak # 4 Syfilitisk Leukoplakia

    White Tongue Årsak # 4 Syfilitisk Leukoplakia

    Syfilittisk leukoplaki refererer til den hvite lesjonen som ses i tertiærfasen av en syfilisinfeksjon. Det er nå sjeldent da flere mennesker nå er klar over syfilis og søker behandling før den når den tertiære fasen av sykdommen. Den hvite plassen på overflaten av tungen øker risikoen for oral kreft. Syfilis er en seksuelt overført infeksjon som skyldes en bakterie kjent som Treponema pallidum.

    Symptomene varierer basert på de ulike stadiene av tilstanden (primær, sekundær, latent og tertiær syfilis). Andre tilknyttede symptomer på tertiær syfilis ved siden av syfilittisk leukoplaki er nevrosymphilis (involvering av sentralnervesystemet), syfilittisk aortitt (involvering av aorta) og tilstedeværelse av gummi (myke og ikke-kreftfulle vekst) over hele kroppen.