Hjemmeside » Helse » Williams Syndrome Symptom # 1 Heart Murmurs

    Williams Syndrome Symptom # 1 Heart Murmurs

    De fleste pasientene som er rammet av Williams syndrom, har en tendens til å ha en type hjerte-kar-problem (blodkar eller hjerteproblemer). Det er vanligvis noen innsnevring i aorta som produserer aorta-stenose over ventiler eller innsnevring av pulmonale arterier. Utvalget i alvorlighetsgraden av innsnevringen kan være mild til alvorlig.

    Alvorlige tilfeller av aorta-stenose vil kreve kirurgi for å rette opp feilen. Siden det er en høyere tendens til innsnevring av blodkaret, kan det være høyt blodtrykk. Overvåkning og observasjon av hjertet kan være nødvendig.