Hjemmeside » Helse » Williams syndrom Symptom # 10 okulære problemer

    Williams syndrom Symptom # 10 okulære problemer

    Så mange som 75% av pasientene med Williams syndrom opplever okulære eller oftalmiske problemer som strabismus (kryssede øyne hvor øynene ikke retter seg mot hverandre når man ser på ett objekt), esotropi (en form for strabismus hvor begge øynene svinger innover som om å se på nesen), og kognitive underskudd i visuospatial konstruksjon.

    Disse personene har problemer med visuell behandling (sekvensen av trinn der informasjonen flyter fra visuelle sensorer til behandlingsorganet). En annen fysisk egenskap som kan sees i øynene, er den blå iris med lacey eller stellate mønster hvor den har radial eller cartwheel strieringer.