Hjemmeside » Helse » Williams syndrom Symptom # 4 Lav fødselsvekt eller lav vektøkning

    Williams syndrom Symptom # 4 Lav fødselsvekt eller lav vektøkning

    Barn med Williams syndrom har en tendens til å ha lav fødselsvekt og bli tyngre i forhold til deres søsken eller jevnaldrende. Lav vektøkning er også kjent som manglende evne til å trives. Det indikerer utilstrekkelig vektøkning eller unormalt vekttap. Den brukes ved å sammenligne vekten av det berørte barnet til hans eller hennes jevnaldrende i samme alder.

    Verdens helseorganisasjon definerer det som å ha vekt som ligger under den andre prosentile vekten i alderen, uavhengig av fødselsvekten. Det er et ikke-spesifikt symptom som kan skyldes mange forhold.