Hjemmeside » Helse » Williams syndrom Symptom # 5 Irritabilitet eller kolikk

    Williams syndrom Symptom # 5 Irritabilitet eller kolikk

    Irritabilitet eller kolikk er vanligvis sett blant barn med Williams syndrom. Barnet kan være irritabelt, har reflukssymptomer eller spytt. Det er akseptabelt så lenge barnet vokser og får tilstrekkelig vekt for veksten.

    Forslag som kan bidra til å omfatte swaddling og shushing. Eksperter anbefaler å prøve å holde babyen i forskjellige stillinger (noen foretrekker snuggling, noen foretrekker mildt press på magen, noen foretrekker mindre kontakt). Barn som ikke får tilstrekkelig vekt bør sees av barnelege for å sikre at det ikke er andre grunner til lavere vekst. Henvisning til en ernæringsfysioter kan være nyttig.