Hjemmeside » Helse » Williams Syndrome Symptom # 6 Dental Abnormalities

    Williams Syndrome Symptom # 6 Dental Abnormalities

    Pasienter med tannlegeabnormiteter har en tendens til å ha små og vidt adskilte tenner. De kan også ha en rekke unormale biter, form av tennene, og utseende av tennene. Disse tannskiftene behandles lett med ortodontisk korreksjon.

    Det kan også være agenesis av permanente tenner, forskjell i tannstørrelse og annen morfologi som påvirker pasientens kosmetiske utseende. Disse abnormiteter kan også komplisere prostodontisk og ortodontisk behandling.