Hjemmeside » Helse » Williams syndrom Symptom # 8 Utviklingsforsinkelser og læringsutfordringer

    Williams syndrom Symptom # 8 Utviklingsforsinkelser og læringsutfordringer

    Pasienter med Williams syndrom kan ha forskjeller i spekteret av deres læring og kognitive utfordringer. Yngre barn kan ha utviklingsforsinkelser der de oppnår milepæler som å snakke, gå og toalett trene senere enn sine jevnaldrende.

    Etter hvert som disse barna vokser, kan de utvikle sterke intellektuelle områder som sosiale ferdigheter, tale og langtidshukommelse mens de opplever svakhet i andre intellektuelle områder som romlige relasjoner og fine motoriske ferdigheter.