Hjemmeside » Helse » Williams Syndrome Symptom # 9 Attention Deficit Hyperactivity Disorder

    Williams Syndrome Symptom # 9 Attention Deficit Hyperactivity Disorder

    Mange pasienter med Williams syndrom diagnostiseres også med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). De har ofte vanskelig å legge merke til eller fokusere på en oppgave i lengre tid. ADHD er ofte vanskelig å behandle, da det ofte blir diagnostisert samtidig med andre forhold som angst, atferdsforstyrrelser, læringsproblemer eller humørsykdommer..

    I Williams syndrom diagnostiseres ADHD sammen med angst som forårsaker at kombinasjonen av behandlinger blir vanskelig. Behandlingen må overvåkes nøye for å unngå bivirkninger.