Hjemmeside » Helse » Wilson sykdom symptom # 6 angst

    Wilson sykdom symptom # 6 angst

    Å være engstelig er i seg selv en naturlig og sunn ting. Uten det, kan vi ikke ha en økt følelse av våkenhet som hjelper oss med å få ting gjort når det trengs. Noen ganger kan det imidlertid oppstå angst selv når det ikke er noen åpenbar grunn til at pasienten føler seg engstelig. I noen tilfeller kan det være absolutt ødeleggende.

    Wilsons sykdom i hjernen kan føre til angst hos pasienter. Dette kan få dem til å føle seg ubehagelig, selv i helt gunstige situasjoner. I alvorlige tilfeller kan det føre til at de ikke klarer å forlate hjemmet og til og med er redd for å snakke med andre mennesker i det hele tatt.