Hjemmeside » Helse » Wilsons sykdom Symptom # 8 Vanskelighetsproblemer og svelging

    Wilsons sykdom Symptom # 8 Vanskelighetsproblemer og svelging

    Hjernene våre er ansvarlige for stort sett alle våre handlinger. Det er så i stand at vi selv kan utføre imponerende oppgaver uten å måtte tenke på dem. Vi har til og med en tendens til å ta kompleks tale for gitt, til tross for at det krever en forbløffende grad av koordinering mellom hjernen og talemusklene.

    Hvis våre hjerner er syke, kan vi begynne å kjempe for å gjøre de tingene vi en gang tok for gitt. Et symptom på Wilsons sykdom i hjernen er at pasienten kan finne det vanskelig å snakke tydelig og også å svelge. Eventuelle lignende symptomer skal være tilstrekkelig til å oppfordre deg til å søke medisinsk hjelp hvis du ikke allerede har det.