Hjemmeside » Helse » Wilson sykdom symptom # 9 Vanskelighetsbalansering

    Wilson sykdom symptom # 9 Vanskelighetsbalansering

    Når vi gjør en bevegelse, jobber mange muskler i samordning med hverandre for å hjelpe oss med å utføre handlingen. Dette er en imponerende prestasjon, spesielt når vi går, løper og hopper fordi balansen er nødvendig, noe som til og med vår siste teknologi sliter med å replikere.

    Det tar oss år å lære å gå og balansere, men når det blir lært, er det noe vi vanligvis ikke tenker på. Wilsons sykdom kan imidlertid påvirke hjernen på en måte som får oss til å begynne å miste disse evnene. Det kan føre til at pasienten blir stadig mer avhengig av andre for å få hjelp.