Hjemmeside » Helse » Håndledd smerte forårsaker # 1 fysisk traumer

    Håndledd smerte forårsaker # 1 fysisk traumer

    Våre bein og andre strukturer er rimelig i stand til å tåle faller og andre virkninger, men de er langt fra uovervinnelige. Når vi faller, vil vi vanligvis instinktivt sette hendene våre foran oss, noe som betyr at våre hender og håndledd er sannsynlig å ta brystet av innflytelsen.

    Et slikt fall, eller en hvilken som helst annen innvirkning, kan potensielt bryte beinene i håndleddet, så vel som andre strukturer som ledbånd eller sener. Slike skader er ofte identifisert synlig gjennom kutt, hevelser eller synlige deformasjoner, men er ikke alltid så tydelige. Det kan noen ganger ta en x-ray eller lignende for å kunne identifisere et problem.