Hjemmeside » Helse » Xanax Side Effect # 7 Irritability

    Xanax Side Effect # 7 Irritability

    Xanax brukes ofte for å bidra til å bringe ro til folk. Det kan hjelpe dem til å føle seg avslappet og komfortabel med alt rundt dem. Mens det er flott å berolige folk på kort sikt, er det ikke så bra for folks toleranse på lang sikt.

    Vanlige brukere av Xanax vil trolig finne at de blir stadig mer irritabel. De kan finne det vanskelig å være rundt andre, spesielt når de ikke er under påvirkning av stoffet. Dette kan bety at de begynner å slite i jobbene sine fordi de ikke klarer å jobbe godt med andre. Det kan også påvirke forholdet til andre mennesker.