Hjemmeside » Helse » Gjærinfeksjonsbehandling # 2 Azoler

    Gjærinfeksjonsbehandling # 2 Azoler

    Azoler er en klasse av antifungale stoffer. Noen eksempler er flukonazol, itrakonazol, tiokonazol, terconazol og mer. Aktuelle former kan brukes til å behandle lokalisert av overfladiske candida-infeksjoner som kutan candidiasis, vulvovaginal candidiasis og oropharyngeal candidiasis. Noen av bivirkningene av azoler er diaré, forstoppelse, svimmelhet, hodepine, døsighet, kvalme og oppkast. Hvis du for øyeblikket tar medisiner, sørg for å informere legen din da azoler kan virke sammen og forårsake at azolen blir mindre effektiv eller leverproblemer.