Hjemmeside » Helse » Gjærinfeksjonsbehandling # 3 Echinocandiner

    Gjærinfeksjonsbehandling # 3 Echinocandiner

    Echinocandiner er nye antifungal stoffer som virker ved å hemme syntese av cellevegger av gjæren. Denne klassen av stoffer er kun effektiv mot bestemte gjær. Noen eksempler på echinocandiner er caspofungin, anidalufungin og mikafungin. Ekkinokandiner tolereres generelt godt med milde bivirkninger som feber, kvalme, oppkast, hodepine og unormale leverfunksjonstester (som aminotransferaser og alkaliske fosfatasnivåer).

    Det er noe motstand mot echinocandiner i noen candida albicans-stammer. Echinokandiner administreres vanligvis intravenøst ​​på grunn av dårlig oral biotilgjengelighet (det er lav andel av legemidlet som kommer inn i blodsirkulasjonen dersom det tas oralt).