Hjemmeside » Helse » Sinkmangel Symptom # 8 Forringet immunsystem

    Sinkmangel Symptom # 8 Forringet immunsystem

    Personer med sinkmangel har også blitt observert å ha et nedsatt immunforsvar. Dette kan føre til gastrointestinale, respiratoriske og andre infeksjoner, som lungebetennelse, fordi nivåene av cytokiner i kroppen er påvirket av sinkmangel.

    Zinktilskudd har vist seg å gi en doseavhengig respons i produksjonen av cytokiner. Dette kan iakttas spesielt under betennelse, når det er økt etterspørsel etter sink fra cellene.